Αρχική / Νέα / Το κονσερβοποιεΐο “ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ” ζητάει εποχικό προσωπικό

Το κονσερβοποιεΐο “ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ” ζητάει εποχικό προσωπικό

Τετάρτη, Μάιος 16, 2018 - 14:12
12 0 0

 

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ στα γραφεία της εταιρείας.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 με 13:30

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:       

  1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- AΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)

  2. ΠΡΟΣΦΑΤΟ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΕΦΟΡΙΑΣ Η΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

3) ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΙΚΑ)     

4) ΑΜΚΑ

5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ  

6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜHΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ

7) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖHΣ (1oς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους:

Ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.:  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ

Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου

Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

 

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. 2331 0 23774 κα Μαρκογιαννάκη  Φαξ: 2331 0 26974

Εmail: hr@aqf.gr

 
Πηγή: 
Verianet.gr
url