Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος Ι.

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρολογικά Είδη, Ηλεκτρικά Είδη στη Βέροια Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος Ι.