Αρχική / Epiheiriseis Veria / Λέσχες - Σωματεία / Πρωτοβουλία για το Παιδί

Πρωτοβουλία για το Παιδί

Κατηγορία Επιχείρησης: 

Ο Σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί» ιδρύθηκε στη Βέροια τον Απρίλιο του 2008.

Σήμερα η δύναμη του Συλλόγου αριθμεί 340 μέλη.

Πρόκειται για μία οργάνωση εθελοντών με βασικό σκοπό την παροχή βοήθειας και προστασίας σε παραμελημένα, κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά.

Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες που δυσλειτουργούν ή είναι διαλυμένες και τα ίδια βιώνουν καθημερινά την ψυχολογική και σωματική βία, την περιθωριοποίηση και την απόρριψη, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και μέσα στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
_____________________________________________

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος είναι πιστοποιημένος ως Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Aλληλεγγύης (Απόφαση Ε.Κ.Κ.Α. 449/19-1-2012 για την Ειδική Πιστοποίηση) και έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τον αριθμό 02104ΦΣΝ11092Ο12Ν0962.

Ο Σύλλογος έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το Σπίτι της Βέροιας (Δήμος Βεροίας/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης/Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας: Απόφαση Δημάρχου Βεροίας 54301/4-11-2011).

Ο Σύλλογος έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το Σπίτι της Βεργίνας (Δήμος Βεροίας/Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων/Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου: Απόφαση Δημάρχου Βεροίας 59546/14-1-2013).

Ο Σύλλογος είναι ειδικά πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1226Β΄/11-4-2012).
______________________________________________

ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Από τον Μάρτιο του 2010 λειτουργεί στην πόλη Σπίτι υποδοχής αυτών των παιδιών, στα οποία παρέχεται ημερήσια φροντίδα και προσωρινή διαμονή.

Η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα που παρέχεται ,συνίσταται σε:

-σίτιση (με τη βοήθεια εθελοντών),

-υλική βοήθεια (ένδυση, υπόδηση, παροχή σχολικών εφοδίων κλπ.),

-μαθησιακή υποστήριξη (με τη βοήθεια δασκάλων και καθηγητών-εθελοντών),

-ομαδική και ατομική ψυχολογική υποστήριξη (από στελέχη μας -ειδικούς),

-δημιουργική απασχόληση (από ειδικούς και εθελοντές),

-ψυχαγωγία,

-πλήρη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη (από γιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς-εθελοντές).

Η παρεχόμενη βοήθεια επεκτείνεται και στις οικογένειες των παιδιών με:

-οικονομική βοήθεια

-ψυχολογική υποστήριξη

-τροφοδοσία σε τρόφιμα.

Παράλληλα στους κόλπους της «Πρωτοβουλίας» λειτουργεί Κέντρο Αναφοράς στο οποίο μπορεί να καταφύγει παιδί, έφηβος ή γονέας και να τύχει συμβουλευτικής υποστήριξης ή κάθε άλλης αναγκαίας βοήθειας.

Αυτή τη στιγμή στη Δομή μας εργάζονται:

-Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί

-Τρεις Παιδαγωγοί

-Τρεις Ψυχολόγοι

-Μία "Μητέρα"

-Μία νηπιαγωγός

-Ένας νοσηλευτής και γενικών καθηκόντων

-Μία γραμματέας

-Μία καθαρίστρια

-Πολλοί εθελοντές
________________________________________

ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

Η μεγάλη πίεση από περιστατικά, ο θετικός απολογισμός της έως τώρα προσπάθειας, η ευρύτατη αποδοχή της από την κοινωνία της πόλης μας, η συγκρότηση και η επιτυχής ενσωμάτωση σ’ αυτήν ενός μεγάλου και σταθερού σώματος εθελοντών, η επαρκής στελέχωση και η μεγάλη ανάγκη ολοκλήρωσης της Δομής, μας οδήγησαν στο δεύτερο στάδιο της προσπάθειας, που είναι:

-Η παροχή κοινωνικής φροντίδας δευτέρου βαθμού, με την μακροχρόνια φιλοξενία παιδιών, σε Ξενώνα Φιλοξενίας στη Βεργίνα.

Ο Ξενώνας αυτός μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βεροίας. Πρόκειται για κτίριο σε κατάσταση τελειωμάτων, εμβαδού 600μ2, το οποίο μετασκευάστηκε με ίδιες μελέτες και φροντίδα μας.

Σε αυτό θα φιλοξενούνται 20 περίπου παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών, που πρέπει να απομακρυνθούν από την οικογένειά τους ή είναι ορφανά.

Το Σπίτι της Βεργίνας λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2012.

Η αποπεράτωση και ο εξοπλισμός του Σπιτιού της Βεργίνας πραγματοποιήθηκε ήδη με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της νέας Δομής ζητείται η βοήθεια όσων μπορούν και ευαισθητοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας.