Αρχική / Epiheiriseis Veria / Παθολογοανατόμοι στη Βέροια