Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Υπηρεσίες - Γραφεία, Ιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα, Μικροβιολόγοι, Νοσοκομεία στη Βέροια Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας