Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Υπηρεσίες - Γραφεία, Ιατροί, Νοσοκομεία, Παθολογοανατόμοι στη Βέροια Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας