Κοτσελίδου Αγάπη

Κατηγορία Επιχείρησης: 

Εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον Ν. 3869/2010 "Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα", διαζύγια, διατροφές, ακίνητα. Παρέχονται επίσημες μεταφράσεις στην Γερμανική και Αγγλική γλώσσα. Vertiefte Rechtskenntnisse im Immobielienrecht - Familienrecht -Ausführliche Rechtsberatung von Mandanten - Gesetz 3869/2010 Verschuldung Privater Haushalte. Uebersetzungen Griechisch- Deutsch

url