Παπαδόπουλος Ιωάννης

Παπαδόπουλος Ιωάννης υδραυλικός στη Βέροια