Σισμανίδης Κωνσταντίνος Α.

Υπηρεσίες - Γραφεία, Ιατροί, Κτηνίατροι και Κτηνιατρικές Κλινικές στη Βέροια Σισμανίδης Κωνσταντίνος Α.