Βαρύτιμος Αριστείδης

Βαρύτιμος Αριστείδης υδραυλικός στη Βέροια