Ασλανίδης Θεόδωρος

Ασλανίδης Θεόδωρος υδραυλικός στη Βέροια