Αρχική / Node / Δρομολόγια Αστικών

Δρομολόγια Αστικών

Προς Καθημερινές Σάββατο Κυριακές
Νοσοκομείο 06.30, 06.45, 07.15, 07.35, 07.55, 08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.55, 13.10, 13.45, 14.20, 14.40, 15.45, 16.30, 17.15, 17.45, 18.45, 19.30, 20.25 06.55, 07.35, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.15, 13.05, 13.40, 14.05, 14.30, 15.05, 15.40, 16.10, 16.40, 17.45, 18.45, 19.10, 19.30, 20.00, 20.30, 20.50, 21.15 06.40, 08.30, 10.00, 11.30, 13.10, 14.25, 16.30, 18.15, 19.45
Μακροχώρι – Εφορία 06.10. 06.45, 07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30 (μόνο Τρίτη), 12.45, 13.05, 13.40, 13.50 (μόνο σχολικές ημέρες), 14.05, 14.35, 16.10, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 18.45, 19.10, 19.30, 20.00, 20.30, 20.50, 21.15 06.45, 07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 16.40, 17.10, 18.00, 19.10, 19.30, 20.00, 20.30, 21.35 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.05, 13.45, 14.35, 16.10, 17.10, 18.10, 19.00, 20.00, 20.50
Διαβατό 06.10, 07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 08.40, 09.00, 09.30, 10.15, 10.45, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (μόνο Τρίτη), 12.45, 13.05, 13.40, 14.05, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 17.10, 17.45, 18.15, 18.45, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.05, 13.40, 14.05, 14.30, 15.05, 15.40, 16.10, 17.10, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.05, 14.35, 16.10, 17.10, 18.10, 19.00, 20.00, 21.50
Μέση 07.05, 09.00, 12.00, 13.40, 15.05, 16.10, 17.45, 20.00 09.00, 12.00, 13.40, 17.45, 20.00 08.30, 12.00, 14.35, 17.10, 20.00
Ράχη 07.10, 08.40, 11.30, 12.50, 14.35, 15.45, 18.30, 19.45 08.40, 11.30, 14.35, 18.30 08.40, 11.30, 18.30
Πανεπιστήμιο - Βαρβάρες 07.00, 08.25, 09.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.05, 16.30, 18.30, 21.00 07.00, 09.00, 11.00, 12.25, 15.05, 16.30, 18.30, 21.00 09.00, 12.25, 16.30, 19.00, 21.00
Μετόχι 07.00, 09.00, 12.25, 16.30 - 09.00, 12.25, 16.30
Πασακιόσκι 07.05, 08.10, 09.20, 11.20, 12.20, 13.45, 14.40, 15.05, 15.45, 16.45, 17.45, 19.45, 20.45 - -
Κρεββατά 07.50, 08.45, 11.50, 13.05, 14.15, 17.30, 19.05, 20.30 - -
Λυκογιάννη 06.45, 08.40, 11.10 (την Τρίτη μέχρι την Παλιάα Λυκογιάννη), 12.15, 14.35, 15.50, 17.45, 20.10. 06.45, 08.40, 11.10 (την Τρίτη μέχρι την Παλιάα Λυκογιάννη), 14.35, 17.45, 20.10. 09.00, 12.15, 14.35, 16.40, 19.10
Κουλούρα 08.00, 09.30, 11.00, 13.05, 14.05 (μόνο τις σχολικές μέρες), 15.05, 17.10, 19.30, 20.30 08.00, 09.30, 11.00, 13.05, 15.05, 17.10, 19.30, 20.30 08.30, 11.00, 14.35, 17.10, 20.00
Ασώματα 07.15, 08.30, 11.30, 13.10, 14.40, 16.30, 19.30, 20.25 08.30, 11.30, 13.10, 14.30, 16.30, 19.30, 20.25 08.30, 11.30, 14.25, 16.30, 19.45
Αγία Μαρίνα 06.05, 07.00, 07.35, 09.00, 10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 14.35, 15.35, 16.45, 17.50, 19.30, 21.00 07.00, 07.45, 09.00, 10.00, 12.15, 13.15, 14.35, 15.35, 16.45, 19.30, 21.00 07.35, 10.00, 12.15, 14.35, 16.45, 19.30, 21.00
Νικομήδεια 06.45, 08.40, 10.30, 12.15, 13.50 (μόνο τις σχολικές ημέρες), 14.35, 15.50, 16.40, 19.10, 20.50 06.55, 08.40, 10.30, 12.15, 14.35, 16.40, 19.10, 20.50 09.00, 10.30, 12.15, 14.35, 16.40, 19.10
Τρίλοφο 07.15, 08.20, 09.30, 10.30, 12.00, 13.05, 14.30, 15.30, 16.30, 18.20, 20.00, 21.00 07.15, 08.20, 10.30, 12.00, 13.05, 14.30, 16.30, 18.20, 21.00 08.20, 10.30, 13.15, 18.20, 21.00
Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκη: 07.00, 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.40, 15.05, 16.10, 17.20, 18.30, 19.45, 21.00
Έδεσσα - Φλώρινα: 07.00 (Φ), 07.30 (Ε), 09.15 (Φ), 10.30 (Ε), 11.45 (Φ), 13.05 (Ε), 14.40 (Ε), 15.50 (Φ), 17.20 (Ε), 18.30 (Ε), 19.45 (Φ), 21.00 (Ε)
- -

 

Για περισσότερες πληροφορίς δρομολογίων κάντε κλίκ εδώ